Friday, January 1, 2016

Уйт цүнхээл одоо л нэг уйлж байнаЯдам хурууг минь юу ч юм тас хазчих шиг
Янгинасан мэдрэмж нэгэнтээ төрсөн нь
Яруу найргаас холын хол нэгэн буйд газарт
Яагаад ч юм хэсэг цөлөгдсөнөөс болжээ